Elaine Cemetery

Јавног Гробља Илајн (Елаине)

Јавно Гробље Илајн (ЈГИ) се налази у близини Илајна, малог градића у унутрашњости Викторије,а у саставу Манастира Св. Сава. Пословима гробља управља Управни Одбор Гроблја(УОГ) чији чланови учествују у раду одбора искључиво на добровољној основи улажући своје слободно време и труд без икакве материјалне надокнаде.

Рад Управног Одбора Гробља строго је регулисан бројним законским регулативама укључујуци Cemeteries and Crematoria Act (2003) and Cemeteries and Crematoria Regulations (2015). Сви послови гробља се врше у складу са овим законским регулативама, а чланови одбора имају обавезу да се стриктно придржавају и руководе законским одредницама прописаним у поменутим регулативама током њиховог рада у одбору и приликом доношења одлука везаних за рад и функционисање Јавног Гроблја Илајн. Чланови одбора гробља су директно одговорни за свој рад и функционисње Управног Одбора Гробља у складу са законским регулативама Министарству Здравља Викторије и кабинету Министра за Здравље Викторије.

Интернет Страница ЈГИ

Управни Одбор Гробља је увео многе новине у начину презентације рада гробља и првенствено комуникације с јавношћу у сврху бржег, једноставнијег и свеобухватнијег информисања свих заинтересованих чланова заједнице и шире јавности. Успостављена је интернет страница гробља и е-маил адреса, а такођер је обезбеђена могућност новчаних трансакција путем интернета (интернет банкинг).Интернет страница Јавног Гробља Илајн садржи многе важне информације везане за рад гробља укључујући износ важећих рата и пореза. Управни одбор позива чланове заједнице да посете нашу интернет страницу како би се информисали о раду гробља и новинама које је одбор увео у сврху ефикаснијег пословања. Сваки предлог и сугестија у сврху побољшања, боље и једноставније презентацијe важних информација путем наше интернет странице су добродошле и бити ће узети у разматрање. Интернет адреса ЈГИ је www.elainecemetery.org.au

Координатор Гробља

Нови координатор гробља Варик је постављен на дужност координатора 1 Јула 2013 и на тај начин и формално постао члан колектива након дугогодишњег рада са ЈГИ. Варик са собом доноси богато искуство које ће у многоме допринети бољем функционисању и раду ЈГИ. За све информације везане за сахране молимо вас да позовете Варика на број телефона 0400 438 572.

Како да контактирате Управни Одбор Гробља УОГ

Управни Одбор Јавног Гробља Илајн можете контактирати путем е-маила или поштом. Секретар Управног Одбора Гробља ће узети у разматрање ваше писмо и презентирати га управном одбору на првом следећем састанку одбора. Е-маил адреса управног одбора гробља je elainecemeterytrust@hotmail.com

Важеће рате и порези

Министарство за здравље Викторије је извршило ревизију постојећих и од 1 Јула 2017 прописало нови износ рата и пореза везаних за услуге јавних гробља у Викторији. Нови износ важећих рата и пореза је објављен на интернет страници Јавног Гробља Илајн као и на огласној табли на самом гроблју.

Заједничке просторије и објекти на гробљу

Постојећи јавни објекат који се налази у саставу гробља тзв. Дворана или Трепезарија . Сврха овог објекта је да пружи заштиту од кише,хладноће и осталих временских непогода свим посетиоцима гробља како за време Задушница тако и током редовних посета гробовима њихових најмилијих. То је место где се родбина и прихјатељи могу окупити, одморити, попричати и обедовати током њихове посете гробљу. Дрва за огрев ће бити обезбеђена током зимских месеци како би се посетиоци гробља могли огрејати и одморити у топлом окружењу. Овај објекат је јавног карактера што значи да стоји на располагању свим посетиоцима гробља по принципу 'ко први дође'. Сходно томе битно је да се нагласи да се ова просторија не може претходно резервисати.

Такођер је битно да се напомене и то да иако дужина боравка у дворани/трепезарији није временски ограничена, управни одбор гробља апелује на кориснике да имају у виду и друге посетиоце гробља и да им омогуће равноправно кориштеље ових заједничких просторија, као и то да након завршетка кориштења дворане/трепезарије уреде намештај и покупе отпатке. Управин Одбор Гробља се унапред захваљује на сурадљи и разумеваљу у погледу чистоће, реда и кориштенја заједничких просторија.

Мере које је потребно предузети да би се спречили удеси, повреде и оштећења на земљишту гробља Сходно одредбама важећих законских регулатива везаних за јавна гробља, а у сврху обезбеђења окружења у којем би се сви посетиоци осећали заштићено и сигурно Управни Одбор Гроблја је извршио ревизију постојећег стања и усвојио следеће мере:

· Тренутно је у току инспекција и ревизија свих постојећих свећњака на гробљу, а у сврху утврђивања потенцијалне опасности од пожара и повреда. Свјећњаци требају да буду причвршћени за споменик или надгробну плочу јер у противном могу да изазову пожар, повреде посетиоце гробља или оштете споменик приликом пада проузрокованог ветром или непажљивим руковањем. Такођер није дозвољено да се свећњаци оставлјају на стази између гробова јер тако могу да изазову спотицање и проузрокују пад посетиоца гробља.

· Стабла која су посађена у кругу гробља без претходног писменог одобрења и дозволе од стране Јавног Гробља Илајн бити ће уклоњена о трошку власника односно оних особа које су безправно посадиле стабла сходно законским одредбама прописаним у Cemeteries and Crematoria Regulations (2015), Глава 6, Одељак 5-Активности на земљишту у оквиру гробља, - 'Није дозвољено да се уклони или посади биљка у кругу гробља без претходног писменог одобрења од стране управе гробља у складу са одредбом 4'. Сходно овој одредби ЈГИ тренутно врши инспекцију земљишта у оквиру гробља како би се утврдио број и локација бесправно посађених стабала и других биљака, које ће по завршетку ове инспекције морати бити уклоњени.

· Све оне ствари за које се утврди да су безправно постављене без претходне писмене сагласности и одобрења издатог од стране ЈГИ или које нису у сагласности са одредбама постојећих законских регулатива бити ће уклоњене са земљишта гробља. У току је инспекција свих постојећих објеката и ствари у оквиру гробља са акцентом на следеће ствари, стаклене вазе, столови и столице, свећњаци и друге сличне предмете. Упрабни Одбор Јавног Гробља Илајн захтева од свих власника гробних места и њихових пopoдицa да у што краћем временском року а пре комплетирања инспекције и извештаја уклоне све оне предмете за које немају одобрење и који нису у складу са поменутим законима.

Бетонске гробнице, Формирана гробна места и Секција под травом Најучесталија питања које чланови заједнице заинтересирани за куповину гробних места у оквиру Јавног Гробља Ијалн постављају члановима управног одбора јесу следећа;

1. Да ли постоји могућност куповине бетонских гробница?

Бетонске гробнице, као cто сам назив каже су гробнице направљене од бетона у које може да се сахрани максимално две особе. Oчекује се одобрење цена бетонских гробница од стране Министарства за Здравље Викторије, након чега ће ове гробнице бити доступне за куповину. Обавеза породица преминулих особа је да у разумном временском року након што је обављена сахрана подигну споменик на бетонску гробницу.

2. Да ли постоји могућност куповине формираних гробних места?

Да,постоји могућност куповине гробних места која су унапред формирана и утемељена са бетонским оквиром. Таква гробна места су доступна и могу да се купе с одређеним попустом у односу на гробна места која се такођер продају али тренутно без бетонског оквира који ће да се направи око ових гробница у догледно време.

3. Да ли постоји могућност куповине гробних места на које не треба да се изгради споменик?

Да, таква гробна места су доступна и налазе се у секцији гробља под травом. На ова гробна места може да се постави само мала надгробна плоча од метална, бронзе или камена.

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА ГРОБЉА

Драго Плетикапа (Председник Одбора)
Марушка Батаковић (Благајник)
Kатхерине Браин
Отац. Владислав Шиповац
Страхиња Пајић
Светлана Јеремић (Секретар)